دوستی برای شما

عیسی دوست شما

Jesus is your friend

من دوستی دارم. او بهترین دوستی است که تا کنون داشته ام. او چنان حقیقی ومهربان است که دوست دارم تو هم او را بشناسی. اسم او عیسی است. چیز فوق العاده این است که او نیز میخواهد دوست تو باشد.

بگذار در موردش با تو صحبت کنم. ما این داستان را در کتاب مقدس می خوانیم. کتاب مقدس حقیقی وواقعیست. کتاب مقدس کلام خداست. خدا کسی است که این جهان وتمام چیزهایی که درونش قرار دارد را به وجود آورده است. او خداوند بهشت وزمین است. او به همه چیز زندگی وحیات داده است.

God's creation

متن را کامل بخوانید: دوستی برای شما

عیسی پسر خداست. خدا او را از بهشت به زمین فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. خدا جهان را بسیار دوست دارد (یعنی او، تو ومن را بسیار دوست دارد) که یگانه فرزند خود را فرستاد (که برای گناهان ما بمیرد) تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. (يوحنا ۳: ۱۶)

عیسی در قالب یک نوزاد به زمین آمد. پدر ومادر زمینی او یوسف ومریم بودند. او در یک اسطبل به دنیا آمد ودر آخور گذاشته شد.

Jesus' birth

عیسی توسط یوسف ومریم بزرگ شد واز آن ها اطاعت میکرد. او برادر وخواهرهایی برای بازی کردن داشت. او به یوسف در کار نجاری کمک می کرد.

Jesus and the lad with food

وقتی عیسی بزرگ شد، آموزه هایی در مورد پدر آسمانیش به مردم می داد. او به مردم نشان داد که خدا آن ها را دوست دارد. او بیماران را شفا می داد ومشکلات مردم را برطرف میکرد. او دوست کودکان بود. او میخواست که کودکان به او نزدیک باشند. او برای آن ها وقت می گذاشت. کودکان عیسی را دوست داشتند واز بودن با او لذت می بردند.

بعضی از مردم عیسی را دوشت نداشتند. آن ها به او حسادت می کردند. آن ها به قدری از او متنفر بودند که می خواستند او را بکشند. سرانجام در یک روز وحشتناک عیسی را با میخ به صلیب کشیدند. عیسی کار اشتباهی نکرده بود. او باید به جای من وتو میمیرد چون ما کار اشتباه کرده ایم.

Jesus on the cross

داستان عیسی با مرگش پایان نیافت. خدا او را از عالم مردگان بلند کرد. یارانش او را دیدند وسرانجام در روزی به بهشت بازگشت. امروزه او قادر است ما را ببیند وصدایمان را بشنود. او همه چیز را در مورد تو میداند وبه تو اهمیت می دهد. فقط در هنگام دعا کردن به سویش برو. درباره مشکلاتت بهش بگو. او آماده ی کمک کردن به تو است. تو می توانی سر خود را خم کنی وبا او در هر کجا ودر هر زمان صحبت کنی. روزی او دوباره خواهد آمد وهمه کسانی که به او ایمان دارند را با خود به خانه اش در بهشت می برد.

Jesus listening to a woman pray

ارتباط با ما

درخواست بروشورها

بعد از مرگ -وقتی بمیرم چه اتفاقی می افتد؟

اکنون شما زنده ایدو ، نفس می کشید، حرکت می کنید یا کار می کنید. در راحتی یا در بدبختی زندگی می کنید. خورشید طلوعو ، غروب می کندو ، بچه هایی بدنیا می آیند اما همچنین بعضی ها نیز در حال مردن هستند.

تمام زندگی فقط

یک ترکیب موقتی است

اما،

بعد از مرگ به کجا می روید؟

چه آدم مذهبی باشید،

 یا خیلی ساده به چیزی اعتقاد نداشته باشید،

 شما هنوز نیز نیاز دارید تا این سوال مهم را جواب دهید،

 زیرا بعد از زندگی کوتاه زمینی،

 انسان به سمت مقصد ابدی اش می رود (جامعه۱۲: ۵).

اما به کجا؟

قبرستانی که در آن خاک خواهید شد نمی تواند روحتان را دفن کند. باوجود اینکه بدن شما در هیزم سوزانده می شود نمی تواند روحتان را بسوزاند. اگر در دریا غرق شوید روح شما غرق نخواهد شد.

روح شما هرگز نخواهد مرد!

متن را کامل بخوانید: بعد از مرگ -وقتی بمیرم چه اتفاقی می افتد؟

خدای آسمانو ، زمین گفته است:

"تمام روح ها مال من هستند"

روح شما در بعضی از جاها، "خود واقعیتان"را درحالی که هنوز زنده اید (در زندگیتان)می بیند—چه خوب یا چه بد. اشاره به عبرانیان۹: ۲۷.

 ممکن است شما خالصانه پرستش کنید.

 ممکن است برای کارهای بدتان احساس تأسف کنید.

 ممکن است چیزی که دزدیده اید را برگردانید.

 قطعاً اینها مهم هستند—

 اما—

 نمی توانید برای گناهانتان جلب رضایت کنید.

خدای بهشت، قاضی درست کار در تمام زمین از گناهانو ، زندگی شما مطلع است. هیچ چیزی از او مخفی نیست. شما با گناهانتان هرگز نمی توانید به بخششو ، افتخار جهان آینده دست یابید. اما این خدای آسمانی، خدای عشق نیز هست. او راهی برای رهایی روحو ، جسم شما طراحی کرده است. لازم نیست که تا ابد در شومیو ، آتش جهنم گرفتار شوید. خدا، عیسی را به این جهان آورد تا روح شما را نجات دهد. عیسی گناهان شما را وقتی که زجر کشیدو ، روی صلیب مرد، از بین برد. خدا بهترین بهشت را به عنوان قربانی برای گناهان شما داد. "برای گناهان ما بود که او مجروح شدو ، برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما آرامش داشته باشیم. از زخم های او ما شفا یافتیم" (اشعیا ۵۳: ۵)این حرف هاو ، سخن ها خیلی سال ها قبل تر از آمدن عیسی به زمین، پیش بینی شده بودند.

آیا باور دارید که عیسی شما را دوست دارد؟ آیا او را دعا می کنیدو ، گناهانتان را به او اعتراف میکنید؟ آیا توبه می کنیدو ، به عیسی پسر خدای زنده ایمان می آورید؟ با تعهد کامل به او، او برای روح شما آرامش می آوردو ، به شما زندگی پر افتخار بعد از مرگ می دهد. فقط از این طریق شما می توانید مطمئن باشید که زندگی ابدی همراه با شادیو ، راحتی برای روحتان مهیا خواهد شد. اما!چاله شومو ، آتش تمام نشدنی منتظر کسانی است که در دوره زندگیشان، عشق رهایی بخش عیسی را رد کردند. بعد از مرگ، هیچ راه بازگشت یا نجاتی نیست. "سپس او به آنان که در سمت چپ خود ایستاده اند خواهد گفت: از من دور شوید، شما محکوم به آتش ابدی هستید که برای شیطانو ، فرشتگانش آماده شده است" (متی ۲۵: ۴۱). "این غلام بی فایده را به تاریکی بیندازید تا در آنجا از شدت گریه، دندانهایش را برهم بفشارد" (متی۲۵: ۳۰)

خدا در کتاب مقدس درباره قریب الوقوع بودن قضاوت نهایی بر روی زمین هشدار می دهد. در این متون مقدس پیشگویی شده است که قبل از آن روز برجسته قضاوت، آوازی واضحو ، مشخص وجود خواهد داشت.

قبل از آمدن او، جنگ ها یا شایعه هایی از جنگ خواهد بود که موجب پریشانیو ، حیرت ملت ها خواهد شد. ملت ها با هم جنگ خواهند کردو ، اینطور به نظر می رسد که نمی توانند اختلافات رفتاریو ، عقیده ای خود را کنار بگذارند.

زمین لرزه هاو ، بیماری طاعون قسمت های به خصوصی از زمین را فرا خواهند گرفت. کتاب مقدس به ما می گوید که انسان های شیطان صفت، بدترو ، بدتر خواهند شد. در آن زمان مردم به این اخطار توجه نخواهند کردو ، بنده لذت ها می شوند به جای اینکه بنده عشق خدا شوند. آیا شاهد تحقق این پیشگویی در این روزگار نیستیم؟ برگرفته از متی ۲۴: ۶-۷، ۱۲و ۹همچنین دوم تیموتیوس ۳: ۴

این را به خاطر داشته باشیم که تنها قاضی بزرگ ما، تحت تآثیر، ثروت یا فقر، شهرت یا خفت، رنگ یا نژادو ، قبیله یا عقیده قرار نمی گیرد. روزی ما در مقابل خالق بزرگو ، خداوندمان خواهیم ایستادو ، بر اساس کارهایمان قضاوت خواهیم شد.  متی ۲۵: ۳۲-۳۳را بخوانید

 در ابدیت بی پایانی که در پیش داریم، زمان، تقویم سالیانهو ، قرن مفهومی نخواهد داشت. دود غذاب گناه کارانو ، بی خدایان برای همیشهو ، همیشه بلند خواهد شد، در حالی که همزمان در بهشت بی پایان، شادی، موسیقی، برکتو ، راحتی برای رستگاران وجود دارد. تصمیمتان را همین حالا بگیرید. هرچه زودتر بهتر چون ممکن است دیر شود. "مطلع باشید، اکنون روز رستگاری است" (دوم قرنتیان۶: ۲ ، متی ۱۱: ۲۸-۳۰)

ارتباط با ما

درخواست بروشورها

هدیه خدا: داستان کریسمس

Jesus in a manger

قبل از اینکه زمان، شروع به حرکت کند، خدا  وجود داشتند. خدا جهان وتمام چیز های آن را خلق کردند.

خدا با عشقش وبا تصویر ذهنی خودش انسان را خلق کرد واو را در یک باغ زیبا قرار داد. انسان از دستور خدا سرپیچی کرد. این سرپیچی گناه بود وانسان را از خدا جدا کرد. او به آن ها گفت که باید جوان ترین وبهترین حیوانات را برای گناهانشان قربانی کنند. این قربانی کردن ها بهای گناهان آن ها را نمی توانست بپردازد بلکه اشاره ای به قربانی نهایی خداوند بود که خداوند روزی فرزندش عیسی را به زمین می فرستد تا او برای گناهان تمام مردم جهان قربانی شود.

مریم وفرشته

The angel speaks to Mary

متن را کامل بخوانید: هدیه خدا: داستان کریسمس

چهارهزار سال بعد در شهر ناصره زن جوانی به نام مریم زندگی می کرد. او نامزد یوسف بود وقرار بود با او ازدواج کند. روزی فرشته ای بر مریم ظاهر شد وبه او گفت که بچه ی منحصربه فردی را به دنیا خواهد آورد . او باید نام او را عیسی می گذاشت. آن بچه پدر زمینی نخواهد داشت. او فرزند خدا خواهد بود.

تولد عیسی

The star shining over Bethlehem

بعد از ملاقات با فرشته، یوسف ومریم سفر طولانی را به بیت لحم برای پرداخت مالیات خود شروع کردند. وقتی به بیت لحم رسیدند، شهر بسیار شلوغ بود. آن ها شب را در اصطبل گذراندند برای اینکه اتاق در آن شهر پیدا نکردند. آنجا عیسی به دنیا آمد. مریم عیسی را در میان لباس ها پیچید واو را در آخور گذاشت.

چوپانان

Angels bring glad tidings to the shepherds

در همان شب، روی تپه ای در خارج از شهر، چوپانان مراقب بره های خود بودند. فرشته ای ظاهر شد وشکوه خداوند در اطراف چوپانان تجلی گشت. فرشته گفت:نترسید، من خبر خوبی دارم که لذت بزرگی را برای تمام مردم جهان به ارمغان می آورد. امشب نجات دهنده ای به دنیا آمده است. او عیسی مسیح همان خداوند ماست. شما آن را پیچیده شده در لباس در یک آخور پیدا خواهید کرد"سپس تعداد زیادی فرشته با شکوه فراوان ودر حال ستایش خدا ظاهر شدند وگفتند:افتخار برای خداست در آسمان وزمین". وقتی که فرشته ها رفتند، چوپان ها بره های خود را رها کردند وبه سرعت به سمت بیت لحم رفتند وبچه را همان گونه که فرشته گفته بود یافتند.

مرد دانا

The wise men bring their gifts

بعد از اینکه عیسی متولد شد مرد دانایی از کشور دیگری به اورشلیم آمد. آن ها پرسیدند"آن بچه ای که قرار است پادشاه یهود شود کجاست؟ما ستاره ی او را در شرق دیدیم ومی خواهیم او را بپرستیم". وقتی که پادشاه هیرودیس این خبر را شنید، خوشحال نشد. او کاهنان ومعلمان را فرا خواند. آن ها به او گفتند پیامبر گفته است که پادشاهی در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. هیرودیس آن مرد دانا را به بیت لحم فرستاد تا آن پادشاه را پیدا کند. وقتی که مرد دانا اورشلیم را ترک کرد، ستاره ای او را به سوی خانه ای که عیسی در آن بود راهنمایی کرد آنها به پایش افتادند واو را ستایش کردند وهدایایی از طلا، کندر وصمغ دادند. خدا در خواب به آن مرد دانا هشدار داد که نباید به سمت هیرودیس بدجنس برگردد. بنابراین آن ها از سمت دیگری به خانه خود برگشتند.

دلیل هدیه خداوند

عیسی پسر خداست. او بدون گناه وبدون عیب در تمام طول عمرش زندگی کرد. در سن ۳۰ سالگی شروع به آموزش مردم درباره پدر خود، خدا کرد. او معجزه های فراوانی داشت نظیر:دادن بینایی به نابینا، درمان کردن انسان های بیمار وحتی زنده کردن مرده وبالاتر از همه او راهی را برای داشتن زندگی ابدی در بهشت آموزش داد. سپس او خودش را برای آمرزش گناهان همه مردم دنیا قربانی کرد.

در انجیل یوحنا۳: ۱۶ آمده است:"خدا آنقدر جهانیان را دوست می داشت که یگانه فرزند خود را به زمین آورد که هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد".

عیسی به این دنیا آمد تا بر روی صلیب به عنوان بزرگ ترین قربانی خدا بمیرد. با مرگ او تقاص همه گناهان داده شد ودیگر نیازی به قربانی برای گناهان نیست. بدین ترتیب قول خدا برای فرستادن نجات دهنده به حقیقت پیوست.

Jesus on the cross

اگر چه مسیح توسط یک مرد بدجنس کشته شد اما مرگ هیچ تأثیری بر روی او نداشت. بعد از سه روز از عالم مردگان با پیروزی برخاست. در طول روز های پس از قیام، عیسی توسط خیلی از مردم دیده شد. سپس یک روز بعد از برکت دادن به یارانش به بهشت صعود کرد.

وقتی که ما انتخاب می کنیم که به عیسی ایمان بیاوریم وخودمان را به او تسلیم کنیم، خون او ما را از تمام گناهانمان پاک می کند. وقتی که ما این هدیه ی رستگاری را قبول می کنیم، دوباره به خدا می پیوندیم. عیسی نجات دهنده ما می شود وما می توانیم از برکت بودن فرزند او لذت ببریم. روزی عیسی بر خواهد گشت. او تمام ایمان داران واقعی را به بهشت می برد. در آنجا آن ها برای همیشه با خدا خواهند بود.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها