چالشی برای پیدا کردن شهامت واقعی- تا همچون دانیال باشیم

در طول زندگی انسان به دفعات به مرحله ای می رسد که مجبور به تصمیم گیری های زیادی می شود. در حقیقت، انتخاب ها هر روز ساخته می شوند. بعضی از انتخاب ها با فکر های کوچک ساخته می شوند ودر بعضی از مواقع، انتخاب ها نیازمند توجه وفکر بیشتر هستند. تصمیم های مهم، با مراقبت بیشتری گرفته می شوند. سوال این است که شما چه چیز را مهم می دانید؟

وقتی که خدا انسان را خلق کرد، به او قدرت تصمیم گیری عطا کرد. ما نمی توانیم این مسئولیت وانتخاب هایمان را کنار بگذاریم، زیرا برای خیلی از آنها پیامد های ابدی وجود دارد. بگذارید نگاهی به انتخاب های بعضی از شخصیت های موجود در کتاب مقدس بیندازیم. بعضی از آنها خوب بودند وبعضی از آنها خیلی خوب نبودند. موسی مرد خدا، انتخاب کرد"او ترجیح میداد همراه با خلق رنج دیده ی خدا متحمل مشقات شود، تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. " (عبرانیان۱۱: ۲۵)

او بدنبال پاداشی بود که بعد از زندگی نصیبش می شود. براستی بودن با پیروان مسیح، انتخابی عاقلانه است.

قبل از طوفان نوح، "پسران خدا مجذوب دختران زیباروی انسان ها شدند وهرکدام را که پسندیدند برای خود به زنی گرفتند". (پیدایش۶: ۲)

متن را کامل بخوانید: چالشی برای پیدا کردن شهامت واقعی- تا همچون دانیال باشیم

انتخاب آنها شهوانی بود که سرانجام باعث نابودی آنها شد. "لوط تمام دره اردن را برگزید وبه سمت شهر سدوم رفت". (پیدایش۱۳: ۱۱-۱۲)

مزرعه های آنجا حاصلخیز بود واو کاملاً خوشحال بود. او آنجا را وقتی که سدوم نابود شد از دست داد.

یوسف، بعنوان یک مرد جوان انتخاب کرد که از لحاظ اخلاقی، صاف وصادق باشد وبزرگترین افتخارات در امپراطوری مصر به او تعلق یافت. (پیدایش۴۱: ۴۱)

یوشع خادم خدا، کودک اسرائیلی را به چالش کشید "امروز انتخاب کنید که به چه کسی می خواهید خدمت کنید" (یوشع۲۴: ۱۵)

او گفت: "من وخانواده ام خداوند را عبادت می کنیم. " مردم پاسخ دادند و" ما خداوند را عبادت خواهیم کرد". تا زمانی که آنها از خداوند بترسند واو را وفادارانه خدمت کنند، آنها خوشبخت خواهند بود.

در مدت زمان پیامبری الیاس، مردم کار بزرگی که خداوند برای آنها انجام داده بود را فراموش کرده بودند وخیلی از آنها به پرستیدن بت برگشته بودند، که خداوند را ناخوشنود کرده بود. او در آن شرایط بحرانی از الیاس استفاده کرد تا با یک راه منحصر به فرد، قدرت بی انتهای خود را به آنها نشان دهد.

در کوه کارمل، الیاس آتشی را از بهشت صدا زد تا قربانی که آماده کرده بود را از بین ببرد.

آن دلیلی بود که نشان دهد خدا، خدای واقعی است. او از مردم پرسید: چقدر دیگر می خواهید بین این دو انتخاب مردد باشید؟ اگر خداوند، خداست او را پیروی کنید، اما اگر بت خداست پس آن را پیروی کنید. بعد از آنکه آن آتش را که به پایین آمد دیدند، " روی خاک افتادند وگفتند: خداوند، او خداست. خداوند، او خداست" (اول پادشاهان۱۸).

دانیال اسیر جوانی در شهر بابل قدیم بود، که در قلبش تصمیم گرفت خود را با غذا وشرابی که پادشاه به او داد آلوده نکند (دانیال۱: ۸). او وهمراهانش که چنین تصمیم نجیبانه ای گرفته بودند مورد علاقه خدا وپادشاه واقع شدند. اگر آنها چنین تصمیمی نمی گرفتند: مثال هایی از دانیال در لانه شیر وآن سه مرد در کوه آتشین در کتاب مقدس ثبت نمی شد.

عیسی مسیح مثلی از آن پدری که دو فرزند داشت را به ما گفت، یکی از آنها تصمیم گرفت که میراثش را بگیرد وبه شهر دوری برود (وارد گناه شود). این یک انتخاب خوب نبود. بعد از آنکه همه داراییش را خرج کرد، متوجه شد که چه اشتباه بزرگی را انجام داده است. او تصمیم گرفت که شرم زده به خانه ی پدرش بازگردد. چه دیدار مجدد خجسته ومبارکی باید بوده باشد. (لوقا۱۵: ۱۱-۳۲)!

عیسی خداوند ما بازداشت شد واو را پیش پیلاطس بردند. یهودیان با گریه گفتند": اگر بگذاری که این مرد برود، پس تو دوست قیصر نیستی. پیلاطس از قبل درباره ی این موضوع فکر کرده بود. او قیصر راخداوند با شکوه جهان می دانست که در مقابلش ایستاده بود. او تصمیمش را گرفت وعیسی را تحویل داد تا او را به صلیب بکشند. (یوحنا۱۹)

انتخاب این جهان با لذت هایش، با نابودی پایان می پذیرد (دوم پطرس۳: ۱۰-۱۱).

تصمیم گرفتن برای بازی کردن در نقش فرزندان خدا به جای رفتن در مسیر این جهان یک انتخاب خوب وعادلانه است. داشتن مسیح بعنوان همدم ما وحضورش بعنوان یک مشاور دانا ، ما را در تمام تصمیمات زندگی راهنمایی می کند.

ای دوستی که این مطلب را می خوانی، آیا تصمیت برای پیروی کردن از عیسی را گرفته ای؟ آیا او از همه ی کسانی که در دنیا هستند به تو نزدیک تر ومهربان تر است؟ آیا راهش را بعنوان راه خود پذیرفته ای ، زندگی ات را به او تسلیم کرده ای، از گناهت توبه کرده ای تا رها شوی؟

آیا کلامش برای تو گرانبهاست واز تمام دیگر کتاب ها شیرین تر است؟

آیا در اتاق یا خانه ات یا جای دیگری مکانی را برای مدیتیشن وعبادت با خداوندت انتخاب کرده ای؟

اگر تو مال او هستی واو مال توست، شما در حال تجربه کردن یک شرایط خوشایند هستید.

این یک پیش بینی از بهشت است وانتخاب های روزانه ی درست ، موجب رسیدن به خوشبختی بی نهایت می شود.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها