شرایط استفاده

استفاده وارسال محتوای ما

بروشورهای انجیلی برای راحتی شما ارائه شده است. به راحتی آن ها را پرینت کنید وآن ها را با خانواده، دوستان ودیگر آشنایان به اشتراک بگذارید. شما همچنین می توانید آن ها را بازنشر کنید. تنها خواسته ما این است که متون بدون تغییر باقی بمانند ویک لینک به وبسایت ما اضافه کنید.

اضافه کردن یک لینک به صفحه شما

یک جزء کوچک از HTML را در صفحه خود کپی وپیست کرده وکاربران خود را با یک پیوند به محتوای ما ارائه دهید.

<a href="https://fas.gtbs.org">برای خواندن متون کتاب مقدس اینجا را کلیک کنید. </a>