جامعه بروشورهای انجیلی وکتاب مقدس

به جامعه بروشورهای انجیلی وکتاب مقدس خوش آمدید. هدف این گروه به اشتراک گذاشتن اخبار خوب رستگاری توسط فیض، از طریق ایمان به عیسی مسیح با جهانیان است، به این ترتیب به انجام رسالت عیسی مسیح کمک می شود.

ارتباط با ما

اگر در رابطه با کتاب مقدس سوال دارید یا دوست دارید با شخصی در این مورد ارتباط برقرار کنید، لطفاً فرم زیر را پر نمائید. شما همچنین میتوانید برای دریافت یک نسخه کپی شده از این بروشورها برای مطالعه یا توزیع، درخواست کنید تا به ایمیلتان ارسال شود.


درخواست بروشورها