صلح، آزادی وشادی

آیا تاکنون فکر کرده اید که، "اگر می توانستم کاملاً آزاد باشم، خوشحال تر بودم؟ وصلح وآرامش داشتم؟ "

بسیاری از مردم به دنبال آزادی کامل رفته اند تا شادی وآرامش داشته باشند. مردم میل دارند که از محدودیت ها آزاد باشند، به گونه ای آنها اعتقاد دارند که اگر می توانستند این کار را انجام دهند، این کار برایشان شادی می آورد، نه؟

درک بعضی مردم از خوشحالی، رفتن به بارهایی با فضای بی خیال ونور کم برای دور هم خندیدن است.

افراد جوان با سیکس پک، سیگار، ماشین ولذت بردن با دوستان خود، احساس خوشبختی وخوشحالی می کنند. اما این چیزها آرامش وخوشبختی که مردم به دنبال آن می گردند را فراهم نمی کند.

ماریجوانا، داروهای توهم زا وکراک احساس خوشحالی کاذب می دهد. مطمئناً، ما فکر می کنیم که این باعث خوشبختی می شود وبه همراه آن باعث آرامش می شود. آیا باعث خوشبختی وآرامش می شود؟

متن را کامل بخوانید: صلح، آزادی وشادی

آهنگ های مدرن، که در ذهن وبدن رخنه کرده اند، با الکل ومواد مخدر ترکیب می شوند تا احساس شادی بیشتری به ما بدهند. اینها با خود خوشبختی وآرامش را برای ما به ارمغان نمی آورند.

افراط های جنسی بی اندازه که مربوط به شهوت انسانی است بدون فکر درباره ی جلوگیری از آن باعث تحقق این وعده می شود. این تنها باعث پوچی وناامیدی می شود. نه، هیچ خوشبختی اینجا پیدا نمی شود.

اکنون در بسیاری از مناطق خیلی ها در حال رواج افکاری هستند که می گوید ما باید آنگونه که می خواهیم آزاد باشیم وهرکاری که می خواهیم انجام دهیم. آنها معتقد هستند که نباید هیچ قانون، شرم واحساس بدی برای کسانی که در لذت هایشان افراط می کنند وجود داشته باشد. این عقیده می گوید ، تمام آزادی ها باعث خوشحالی وآرامش می شود.

همیشه خوشحالی ها ولذت های دیگری پیدا می شود که آنها طرفدارش باشند. به راستی که ما فکر می کنیم که اگر دنبال خوشحالی هایمان برویم، مسئول عواقب کارهایمان نخواهیم بود. ما احساس می کنیم که مستحق سهممان از شادی هستیم.

باتوجه به بعضی از خطراتی که این ریسک ها دارند. چند توصیه ی معروف داده شده است: بعد از مصرف الکل رانندگی نکنید، کراک ممکن است باعث مرگ شما شود. سکس ایمن را تمرین کنید. اگر حامله هستید ، سقط جنین کنید. این توصیه ها، درمان مشکل نیستند. اگر خوشحالی در این راه ها پیدا شود، چرا در بار مشروب فروشی شلوغ احساس تنهایی می کنید؟

چرا بعد از نشئه کردن، خمار می شوید؟ چرا بعد از افراط احساس ناراحتی می کنید؟ چرا بعد از جدایی در یک رابطه ی صمیمی احساس شکست می کنید؟ اگر این لذت ها شادی وآرامش را به ارمغان می آورد، چرا به نظر می رسد آنها فراتر از درک ماست؟ چرا این همه مشکل وجود دارد وزندگی به نظر پوچ می آید؟

لذت های نفسانی به معنای آزادی واقعی نیست وهیچ وقت برای شما شادی وآرامش به ارمغان نمی آورد. لذت های نفسانی، گناه هستند زیرا به جای خدمت کردن به خدا، به خود خدمت می کنید.

عیسی در متی۱۱: ۲۸-۲۹ می گوید: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان وگرانباران ومن به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید واز من تعلیم یابید، زیرا من بردبار وفروتن هستم وجان های شما آرامش خواهد یافت. "

نظر شما درباره ی این چیست؟ آیا احساس ناراحتی ومشکل می کنید؟ آیا مشکلات جهان ومشکلات موجود در روابط باعث تشویش، گناه وترس شما می شود؟

مطمئن باشید که خدا شما را دوست دارد. او کاملاً علاقه مند است که شما آزادی، آرامش وخوشحالی را بدست آورید. آرامش واقعی با افراط بیشتر بدست نمی آید، بلکه با تسلیم کردن خود حاصل می شود. تسلیم کردن خود به خدا واعتماد به او برای روح شما، راحتی وآرامش را به ارمغان می آورد.

عیسی می گوید: "آرامش برای شما بجا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را بطوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما مضطرب نشود وترسان نباشید " (یوحنا۱۴: ۲۷)

جواب دعوت عیسی را بده. با تمام قلبت به سویش برو. گذشته، حال وآینده ات را به او بده. از زندگی پوچ وهدر رفته ات توبه کن. پس تو آزادی واقعی، خوشبختی واقعی ، آرامش واقعی وعشق واقعی را پیدا خواهی کرد. اگر وفادار بمانی، قول داشتن زندگی ابدی برای آینده را خواهی داشت. باشد که خدا تو را در پیدا کردن آرامش وراحتی برکت دهد.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها